ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาแต่ละรอบ

กำลังอัพเดท…

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3: Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3: Direct ADMISSION

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566