ตารางข้อมูลจำนวนนักศึกษารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาแต่ละรอบ

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รอบโควต้า การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ข้อมูล ณ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1,2)

ข้อมูล ณ 2 มิถุนายน 2564

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)

ระหว่างเปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564ข้อมูล ณ 2 มิถุนายน 2564