Features

โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษ์สุขภาพ

ม.ค. 10 2563

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ลานกิจกรรมคณะฯ มีการแข่งขันกีฬามหาสนุก รับประทานอาหารเย็น แลกของขวัญ และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย

link ภาพบรรยากาศ Click!!

Read 4012 times