Print this page

Humanities Masterpiece 2560

ม.ค. 16 2561

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมเครือข่ายการศึกษาและวิชาการสายมนุษยศาสตร์” ที่คณะมนุษย์ฯได้จัดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความสุขและความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

link ภาพบรรยากาศ Click!!

Read 657 times