Features

 

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รอบโควต้า (การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.)